Dogodki 2015

Seminarji v domovih za upokojence

Dom upokojencev Izola: Posebnosti dela z osebami z demenco- 2 skupini   17.,19.,24. in 26. 3. 2015

Dom starejših Logatec: Agresivno vedenje, seminar 21.4.2015

DSO Kamnik: Odnos  in poslovni bonton pri osebah z demenco, seminar 8.9.2015

DSO Črnomelj: Samopodoba, seminar 20.10.2015

DSO Izlake: Agresivno vedenje, predavanje 17.11.2015