Izobraževanje in druge aktivnosti

DOGODKI 2014 => tukaj

DOGODKI 2015 => tukaj

DOGODKI 2016 => tukaj

Sodelovanje
Bila sem pobudnica za ustanovitev neprofitnega društva Dialog, društva za pomoč ljudem v duševni stiski in njegova soustanoviteljica.

Izobraževanje
Svoje znanje in dolgoletne izkušnje kot svetovalna in vodilna delavka ter psihoterapevtka še vedno uporabljam pri organizaciji in izvedbi izobraževanj za mladino in odrasle.

Metode in vsebine prilagajam ciljnim skupinam oziroma potrebam uporabnikov: vodilnim delavcem, pedagogom v vrtcih in šolah, delavcem domov za starejše in varstveno delovnih centrov in njihovim strankam, delavcem centrov za socialno delo, …

Seminarji, delavnice in predavanja
Seminarji, delavnice in predavanja za odrasle so s področij vzgoje, psihologije in vodenja. Nekaj najbolj odmevnih naslovov: Oblikovanje in razvoj dela v timu, Uspešna komunikacija in reševanje problemov, Čustvena inteligenca in uporaba čustev v službenih odnosih, Medsebojni odnosi v različnih obdobjih življenja, Kako se učinkovito ubraniti stresa, Temeljne potrebe starejših, Samopodoba in njen vpliv na medsebojen odnose, Čustveno opismenjevanje otrok in mladine, Kako podpreti pozitivno samopodobo učencev v šoli, Komunikacija z adolescentom in »upornikom«, Izkoristimo moč vzgleda v vzgoji, …

Delavnice za mladino so: Kdo sem in kaj bi rad postal, Ljubezen, spolnost in odgovornost, Kako biti, kar sem, Kakšen se zdim drugim in kako me vidijo ostali, Kako se uspešno sporazumevati z vrstniki in z odraslimi, …

Ostale aktivnosti v zadnjih treh letih
MOJA SAMOPODOBA – kako se vidim sam/a in kako me vidijo drugi, delavnica Bowling in bilijard Klub 300. Ljubljana, 6.6.2011

Čustva in njihov vpliv na odločitve, samostojna delavnica v Kavarni Nebotičnik v organizaciji Dogodkov za samske, Ljubljana, 22.9. 2011

Delavnica Dogaja od znotraj - preverite termin delavnice in zadovoljne komentarje udeležencev

Dr. Matjaž Lunaček in Renata Bačer Slabe: Psihoanaliza kot temelj vse nadaljnje vzgoje, posvet »Drugo pedagoškega diskurza«, Cankarjev dom, Ljubljana, 30.11.2011
Predšolska vzgoja kot temelj vse nadaljnje vzgoje

Dr. Milena Mileva Blažič, Vesna Tripkovič in Renata Bačer Slabe: Čustveno opismenjevanje v otroški in mladinski književnosti, Debatna kavarna na 29. knjižnem sejmu, Cankarjev dom, Ljubljana, 22.11.2013
debatna kavarna v cankarjevem domu

Povezanost z drugimi ljudmi je ena temeljnih človekovih potreb, ki jo lahko zadovoljimo le v medosebnih odnosih… povezava do članka; Renata Bačer Slabe: Tesnoben odrasli je pogosto tesnoben že kot otrok, Neodvisen.si, Nova Gorica, december 2013