Kdo sem

Renata Bačer Slabe

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja z bogatimi poklicnimi izkušnjami kot svetovalna delavka, predavateljica psihologije in vodilna delavka. Večkrat sem se selila, toda zadnjih deset leti živim na Krasu. Delala sem v Ljubljani, Novem mestu, spet v Ljubljani in nazadnje v Dutovljah, kjer sem bila direktorica Socialno varstvenega zavoda.

S svetovanjem in psihoterapijo se ukvarjam skoraj štirideset let, tretje leto sem upokojena in imam kot dopolnilno dejavnost svoje podjetje s sedežem na Krasu. Do leta 2010 sem psihoterapijo izvajala na Inštitutu za psihoanalizo Ljubljana, od tedaj dalje pa v svojem podjetju, v poslovnem prostoru v Ljubljani. V letu 2013 sem pridobila poslovni prostor tudi v Novi Gorici. Bila sem pobudnica za ustanovitev neprofitnega društva Dialog, društva za pomoč ljudem v duševni stiski in njegova soustanoviteljica.

Vsa leta svoje poklicne poti sem se veliko izobraževala s področij psihologije, vodenja in psihoterapije. Končala sem podiplomski študij iz predzakonskega in zakonskega svetovanja, za svetovalko pa sem se več let izobraževala na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani in v drugih ustanovah. Na Inštitutu F. Perlsa v Duisseldorfu sem se usposabljala za integrativno gestalt terapevtko, individualno učno analizo in supervizijo pa sem opravila pri analitično usmerjenih psihoterapevtkah v Ljubljani in Zagrebu.