Pogoji sodelovanja

Za uspešno delo je potrebno, da tudi klienti oziroma pacienti prevzamejo svoj del odgovornosti s tem, da redno prihajajo na vnaprej dogovorjena srečanja ob točno določeni uri. V Ljubljani je to ob ponedeljkih, v Izoli pa ob sredah oziroma četrtkih, če je to potrebno. Zelo pomemben je oseben odnos, v izjemnih primerih izvajam tudi obravnavo po telefonu oziroma s pomočjo videa (Skype).

Tako v psihološko svetovanje kot v psihoterapijo se je mogoče vključiti posamično oziroma v paru. Lahko pa se vključite tudi v skupino, kjer boste spoznali ljudi s podobnimi problemi in skupaj z njimi odkrivali možne rešitve. V tem primeru so tudi stroški za posameznega udeleženca nižji.

Vse podatke, ki mi jih boste zaupali v procesu svetovanja ali psihoterapije, bom strogo varovala. Delam v skladu s Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije, Etičnega kodeksa Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Kodeksa etike in profesionalne prakse Evropske zveze za integrativno psihoterapijo.
Storitve so samoplačniške, praviloma račun poravnate takoj, oziroma v tridesetih dneh, če gre za ustanovo. Cene so primerljive z drugimi ponudniki storitev, možne pa so tudi prilagoditve glede na finančno in socialno situacijo klientov. Glede na to se cena lahko začasno zniža ali pa se dogovorimo za odloženo plačilo.

Davek se po 1. odst. 94. čl. ZDDV -1 ne obračunava.